Zrušenie letu: Otázky a odpovede, ktoré chcete vedieť

Zrušený let nie je ničím príjemným, no rozčuľovanie a robenie cirkusov na letisku, vám taktiež nepomôže. Preto vám odpovieme na najčastejšie otázky súvisiace s touto komplikáciou. Budeme sa venovať najmä nároku na finančnú kompenzáciu a taktiež tomu, kedy môžeme takúto situáciu, naozaj klasifikovať ako zrušenie letu.

Modré lietadlo letiace na modrej oblohe.jpg

Čo znamená, že bol let zrušený?– O zrušenom lete hovoríme vtedy, keď bol váš let presunutý na iný dátum v dôsledku zmeny pôvodného letového poriadku. podobná je aj situácia, kedy ste z letiska síce úspešne vzlietli, no lietadlo sa muselo vrátiť späť, napríklad z dôvodu technickej poruchy. Poslednou možnosťou je to, že skončíte na inom mieste, ako ste chceli, teda pristanete na inom letisku.

Mám nárok na kompenzáciu?– Na finančnú náhradu za zrušenie letu máte nárok. Daný let však musí splniť niekoľko podmienok. V prvom rade musí spadať pod regulácie Európskej únie a meškanie musí presiahnuť tri hodiny. Nárok na kompenzáciu vám vzniká len vtedy, ak ste si letenky zakúpili v rámci jednej rezervácie a zrušenie letu nevzniklo kvôli nepredvídateľnej situácii, za ktorú daná letecká spoločnosť nemôže.

Lietadlo vzlieta zo vzletovej dráhy.jpg

Kedy ma musí letecká spoločnosť o zrušenom lete informovať?– Minimálna doba, kedy musíte byť informovaní o tom, že váš let bude zrušený, sú dva týždne pred samotným odletom. Treba podotknúť aj to, že ak to letecká spoločnosť stihne v tomto termíne, nárok na kompenzáciu nemáte. Pokiaľ by sa stalo, že sa o tejto skutočnosti dozviete až priamo na letisku, môžete žiadať o finančnú náhradu. Letecká spoločnosť je povinná vám uhradiť aj všetky ostatné náklady, ktoré vám z dôvodu zrušenia letu vznikli. Sú to veci ako náhradné ubytovanie alebo doprava. Škoda vám však môže vzniknúť napríklad i tak, že ste v zahraničí mali uzatvoriť dôležitý obchod. Takéto situácie sa však riešia už o niečo ťažšie.