Zaznávané povolanie učiteľa

Zaznávané povolanie učiteľa

Každým rokom sa stretávame s názormi, že výchova a vzdelanie detí na školách je nízka, deti nemajú osvojené základné návyky slušného správania, nehovoriac o vedomostiach. Pýtame sa: Kto za to všetko môže? Obligátna a asi najpohotovejšia odpoveď je: Učitelia. Veď je to ich práca vychovávať a vzdelávať a to, že je úroveň taká, aká je, je na ich zodpovednosti. Ale skúsme sa na to pozrieť z pohľadu učiteľov.
kantor před tabulí
Skúsme trošku premýšľať, či je naozaj všetka zodpovednosť len na školských zariadeniach a ich zamestnancoch. Do školy prichádzajú deti z rôznych rodín, s rôznymi hodnotami, názormi a návykmi. Tieto návyky si deti prinášajú z domu, najčastejšie odpozorované od svojich rodičov.

Pokiaľ teda doma vidia, že rodičia považujú učiteľov za nevďačných členov spoločnosti, ktorí stále nie sú s niečím spokojní a neustále sa sťažujú, v škole dokopy „nič nerobia, sú neproduktívni a ich pracovná doba končí obedom“, je takmer isté, že tento pohľad na učiteľov majú i deti.
sympatická učitelka
Ako si potom učiteľ vybuduje autoritu a rešpekt u dieťaťa, ktoré má z domu potvrdené, že nemusí rešpektovať, lebo učiteľ je len zamestnanec ktorý musí plniť svoje povinnosti aj napriek nevôli žiaka. Ale pri tej práci musí byť profesionálny, priateľský, nesmie sa nechať vyprovokovať, o zvýšení hlasu nie je ani reči. Veď čo ak by sa dotkol detských práv?
 
Jeden deň učiteľa
Pozrime Sa na to, ako vyzerá taký obyčajný deň učiteľa, napríklad na základnej škole:
·         nástup do školy
·         podľa rozvrhu odučené vlastné vyučovacie hodiny, najčastejšie 4 až 6 hodín, v prípade suplovania i viac
·         počas 10 minútových prestávok rýchly presun z triedy a príprava pomôcok na ďalšiu hodinu (tí šťastnejší stihnú i WC)
·         obedom sa ale pracovný kolotoč ani zďaleka nekončí, pretože nastáva doba príprav vyučovacích hodín na nasledujúci deň, oprava písomiek, previerok, diktátov, porady, krúžky, triednické záležitosti, komunikácia s rodičmi, príprava na súťaže a podobne
·         pokiaľ sa nestíha v škole, je potrebné si prácu vziať domov. A pretože sa treba venovať aj rodine, presúva sa táto „voľnočasová činnosť“ na večer, keď si každý radšej užíva chvíle pohody a oddychu
·         ďalšie dni prebiehajú podobne, samozrejme, pokiaľ nemá učiteľ dozor na chodbe počas prestávok (potom nestíha ani to WC)
anime kantorka
Samozrejme, je fajn mať „voľno“ cez prázdniny, ale je aj pravda, že cez to „voľno“ sa robia tematické plány na nový rok, pripravujú sa triedy a podobne. A je jasné, že učiteľ si voľno nevyberie inokedy ako počas prázdnin, pretože nemá dovolenku nazvyš. Teda žiadne last minute výhodné dovolenky mimo sezóny. Asi takto nejako to vidia učitelia, ktorí si zaslúžia aspoň rešpekt a uznanie v spoločnosti, čo bude pre nich asi najväčším zadosťučinením.