Keď to trvá pár rokov

Nikdy by mi nenapadlo, že vypracovanie diplomovej práce bude pre mňa také zdĺhavé a zložité. Keď si tak spočítam celé to obdobie, v ktorom som sa týmto dielom viac či menej intenzívne zaoberala, vydá mi to na niekoľko celých rokov. Ale nebolo to spôsobené mojou nešikovnosťou. Jednoducho som popri tom zažila aj kus iného života.

Rozhodnite sa aj vy správne

Medzi štátnymi záverečnými skúškami a spomínaným dielom som stihla vynosiť a porodiť dieťa a ešte si aj nájsť zamestnanie, ktoré ma dodnes dostatočne uspokojuje. Nie je sa preto čomu čudovať, že som si dala načas. Spätne však môžem zodpovedne prehlásiť, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké som kedy urobila. Ostatné starosti mi totiž poskytli dostatočný nadhľad a dlhý čas mi zase poskytol príležitosť nechať text zrieť a potom ho odovzdať na úrovni, ktorú som ani nepredpokladala. Skrátka všetko zlé je na niečo dobré, preto si rozhodne nevyčítajte, ak nezvládate napísať túto takmer vedeckú stať v prvom možnom termíne. Doprajte si ten luxus a poskytnite si čas navyše. Rozhodne sa to oplatí.