Ťažké časy pre podnikateľa a ukončenie životnosti

Je skrátka veľa nepriaznivých faktorov, kvôli ktorým sa nakoniec živnostník rozhodne svoju podnikateľskú činnosť ukončiť. Ale tým, že sa tak len rozhodne alebo že si to len povie, tým ju ešte ani zďaleka neukončil. Takéto ukončenie živnosti Ezmluva.sk musí byť oficiálne.

Fakt, aby vznikla určitá živnosť, je sprevádzaný postupmi, ktoré ju spravia platnou, reálnou. A podobné je to aj pri jej ukončení, aj zánik tejto činnosti teda musí prejsť v platnosť. Je jedno, či konkrétna podnikateľská činnosť viac, než zisky prináša len starosti a byrokraciu, skrátka ak sa jej skončenie nenahlási, je stále reálna a spolu s ňou aj povinnosti a pohľadávky, ktoré prináša svojmu oficiálnemu majiteľovi.

emoji, smútok, podnikanie

A situácia s ukončovaním životností je žiaľ v súčasnosti reálnejšia, než hocikedy predtým. Rozhodne tomu dopomáha situácia spojená s koronavírusom a s protipandemickými nariadeniami vlády. Máloktorý podnikateľ môže práve teraz podnikať naplno, niektorí vlastne vôbec a tým ďalším sa to neoplatí. Tí šťastnejší prežívajú a veria, že sa to všetko o chvíľu zas rozbehne. Žiaľ, nie každý živnostník má túto nádej a z realistov sa stávajú pesimisti. Skrátka uznajú, že bude výhodnejšie, ak svoju živnosť zrušia.

A pre týchto to môže byť koniec koncov úľavou, a to aj finančnou. Pretože tým, že sa zruší konkrétna činnosť, spoločne s ňou skončia aj záväzky spojené napríklad s povinnosťou platiť zdravotné a sociálne poistenie, či dokonca preddavky na daniach.

svet sa mení

Situácia s konkrétnou živnosťou je niekedy neprajná do takej miery, že jej majiteľ rozhodne ocení aj tieto finančné úľavy. V inom prípade ale, keď sú ešte stále reálne vyššie zisky, sa takéto zrušenie pochopiteľne neoplatí. Je to teda veľmi individuálna záležitosť.

  • V prípade, ak sa rozhodnete podnikateľskú činnosť oficiálne ukončiť, nebojte sa s administratívnymi postupmi osloviť profesionálov.