IBC kontajnery a ich rozmerové možnosti

IBC kontajnery a ich rozmerové možnosti

Intermediate Bulk Container, ktorý je skôr známy aj pod skráteným označením IBC, je druh prepravného kontajnera, ktorý slúži zväčša na premiestňovanie rôznych druhov tekutín. Takéto kontajnery sa využívajú hlavne v oblasti logistiky a skladových priestoroch mnohých spoločností. Ich tvar a iné dodatočné úpravy či prispôsobenia ich umožňujú používať v rôznych odvetviach. Najčastejšie ide o odvetvie potravinárskej výroby, chemický priemysel či farmaceutickú výrobu liečiv. Podľa jednotlivého typu odvetvia je možné IBC kontajner následne prispôsobiť napríklad v potravinárstve na prepravu viacerých druhov nápojov, štiav, vôd alebo iných tekutín.

sklad s kontajnermi

Keďže ide o potraviny, kontajner musí byť hygienický, chladiaci a nezávadný, aby sa potraviny počas prepravy nepoškodili. Vo farmaceutickom a chemickom priemysle je prispôsobenie taktiež možné a v tomto prípade je ešte viac dôležité. Spôsobené je to najmä zložením chemických látok, ktoré sa nedajú uskladňovať len tak v hocijakom obale. Často ide o dráždivé, nebezpečné alebo toxické tekutiny, ktoré musia byť dôkladne zabezpečené vo vzduchotesnom prepravnom obale.

chemický priemysel

IBC kontajner musí byť teda dostatočne odolný a z pevného materiálu, ktorý dokáže tekutý obsah ochrániť nie len pred vonkajšími vplyvmi a znečistením, ale zároveň aj pred jeho možným vyliatím či rozleptaním okolia. Vrátane odolnosti obalu je možné na kontajnery využiť aj niektoré doplnky, ako sú napríklad úchytky, uzávery, kohútiky, filtre a iné možnosti. IBC kontajnery sa dajú po ich umytí a vydezinfikovaní používať niekoľkokrát, až kým sa neopotrebujú. Navyše aj po opotrebovaní alebo prípadnom poškodení sa mnohé z nich vyrábajú z recyklovateľných materiálov. Ak sa vaša spoločnosť zaoberá podobnou oblasťou alebo potrebujete vybaviť váš logistický sklad prepravnými obalmi na tekutiny, pravdepodobne vás zaujímajú rozmery IBC kontajnera. Rozmery sú však pre každý IBC kontajner individuálne, práve kvôli prispôsobeniam pre jednotlivé priemyselné odvetvia. Čo sa však týka objemových rozmerov, zväčša sa dajú takéto kontajnery zohnať s objemom od okolo 300 litrov až po objem okolo 1000 litrov.